/Test/ - Testing Grounds

Boom


If you want to see the latest posts from all boards in a convenient way please check out /overboard/

Name
Email
Subject
By clicking New Reply, I acknowledge the existence of the Israeli nuclear arsenal.
Comment
0
Select File / Oekaki
File(s)
Password (For file and/or post deletion.)

Elliot.gif
Anonymous
No.187
1821 2045
........


(Elliot Rodger.)
189 replies and 30 files omitted.
Anonymous
No.1858
1863
T
Anonymous
No.1860
[1d100 = 3]
Anonymous
No.1861
[1d5 = 3]
[1d20 = 13]
[1d100 = 28]
Anonymous
No.1862
[1d20 = 15]
[1d20 = 13]
[1d20 = 13]
Anonymous
No.1863
image0_3.gif
>>1858
e
Anonymous
No.1864
FAGGOT
Anonymous
No.1865
1873
Tssst
Anonymous
No.1873
1875
>>1865
T
Anonymous
No.1875
>>1873
e
Anonymous
No.1876
[1d3 = 1]

[1d20 = 5]
Anonymous
No.1877
1878 1879
[1d5 = 2]
money
dead
smuggle
tool
weapon
Anonymous
No.1878
>>1877
[1d5 = 5]
Anonymous
No.1879
>>1877
[1d5 = 5]
[1d5 = 3]
[1d5 = 5]
[1d5 = 4]
[1d5 = 5]
Anonymous
No.1880
[1d3 = 2]
[1d3 = 1]
[1d3 = 3]
Anonymous
No.1881
1882
[1d3 = 2]
[1d3 = 1]
[1d3 = 2]
Anonymous
No.1882
>>1881
[5d8-1d10 = (26-7) = 19]
Anonymous
No.1883
1884
[1d10 = 3]
[2d10-1d10 = (11-6) = 5]
[4d10-1d10+1d10 = (24-2+10) = 32]
Anonymous
No.1884
1885
>>1883
[2d20-1d6 = (20-1) = 19]
Anonymous
No.1885
1886
>>1884
t
Anonymous
No.1886
1887
>>1885
e
Anonymous
No.1887
>>1886
s
Anonymous
No.1889
1890
1566676832715.png
>>1614
t
Anonymous
No.1890
1893
>>1889
i
Anonymous
No.1893
1896
1.gif
>>1890
n
Anonymous
No.1896
1897
>>1893
g
Anonymous
No.1897
>>1896
.
Anonymous
No.1898
1901
1632673591.png
T
Anonymous
No.1901
1902
>>1898
E
Anonymous
No.1902
1903
>>1901
S
Anonymous
No.1903
>>1902
T
Anonymous
No.1904
[1d4 = 1]
Anonymous
No.1911
[1d5 = 1]
Anonymous
No.1917
[1d4 = 2]
Anonymous
No.1918
[1d20+0 = 10]
Anonymous
No.1927
[1d4 = 1]
Anonymous
No.1930
[1d5 = 1]
Anonymous
No.1931
[1d3 = 3]
Anonymous
No.1932
[1d4 = 3]
Anonymous
No.1933
[1d2 = 1]
Anonymous
No.1934
[1d2 = 2]
Anonymous
No.1978
[1d20 = 12]

[1d3 = 3]
Anonymous
No.1979
[1d4 = 4]
Anonymous
No.1980
[1d3 = 3]
Anonymous
No.1986
test
>>>/mlpol/archive/295375
Anonymous
No.1987
1988
2
>>>/archive/295375
Anonymous
No.1988
1989
>>1987
To link an archived thread just use normal linking it will add archive automatically. I should perhaps update the Help section that archive is not needed anymore, but I will also perhaps tinker a bit with it in rewrite on how to present it.
>>>/mlpol/295375 →
Anonymous
No.1989
1990
>>1988
Unexpected. Then, is one to assume that post numbers for current threads dont conflict with archive threads?
Anonymous
No.1990
>>1989
Post number is an everincreasing number, archived posts retains the one it had from posttime and while it was live.
Anonymous
No.1992
[1d2 = 1]
[1d20 = 4]
Anonymous
No.1993
[1d5 = 1]
[1d5 = 2]
[1d5 = 1]
Anonymous
No.1994
[1d2 = 2]
[1d2 = 1]
Anonymous
No.1995
[1d5 = 2]
Anonymous
No.1996
[1d2 = 1]
[1d2 = 2]
[1d2 = 1]

[1d2 = 2]
Anonymous
No.1997
[1d2 = 1]
[1d2 = 2]
[1d2 = 1]
blah
!!kGagWMfzWE
No.1998
pony
Anonymous
No.2001
[1d7 = 1]

[1d2 = 1]

[1d2 = 2]
[1d3 = 1]
[1d3 = 3]
Anonymous
No.2002
[1d20 = 9]
[1d20 = 6]
[1d20 = 3]
Anonymous
No.2003
[1d20 = 9]
Anonymous
No.2006
Ebil
Anonymous
No.2010
2011
[1d7 = 7]
Anonymous
No.2011
>>2010
[1d6 = 5]
Anonymous
No.2012
[1d6 = 3]
Anonymous
No.2013
[1d4 = 4]
Anonymous
No.2014
[1d4 = 3]
Anonymous
No.2015
[1d4 = 2]
Anonymous
No.2016
[1d4 = 4]
Anonymous
No.2017
[1d3 = 1]
[1d3 = 2]
Anonymous
No.2018
[1d3 = 2]
[1d3 = 2]
Anonymous
No.2024
[1d20 = 5]
Anonymous
No.2025
Test
Anonymous
No.2026
Test
Anonymous
No.2027
[1d2 = 2]
Anonymous
No.2028
[1d4 = 1]
Anonymous
No.2029
2030
t
Anonymous
No.2030
>>2029
e
Anonymous
No.2033
[1d3 = 3]
Anonymous
No.2034
[1d3 = 1]

[1d3 = 1]
[1d3 = 3]
[1d3 = 3]
Anonymous
No.2035
[1d2 = 1]
[1d2 = 2]
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2036
rjokL01Scmg0JXFy5tbnWRpAnUO_JSkRARxqSI1hdAE.png

Anonymous
No.2037
[1d10 = 2]

[1d10

[1d10 = 9]

[1d10 = 3]

[1d10 = 10]

[1d10 = 1]

[1d10 = 9]

[1d10 = 8]

[1d10 = 4]

[1d10 = 7]
Anonymous
No.2038
[1d10 = 2]
Anonymous
No.2039
1 2 u
ii
3 4 e
ii
5 6 p

7 b
i
8 9 g
iii
10 w
i

[1d3 = 3]
[1d3 = 2]
[1d3 = 2]
[1d3 = 1]
[1d3 = 1]
[1d3 = 1]
[1d3 = 3]
[1d3 = 1]
[1d3 = 2]
[1d3 = 3]
Anonymous
No.2042
w: u u g
a: g e b
d: w u g e
Anonymous
No.2043
[1d4 = 1]
Anonymous
No.2045
2046
>>187
t
Anonymous
No.2046
>>2045
e
Anonymous
No.2048
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2052
[1d20 = 3]

[1d20 = 17]
Anonymous
No.2053
2FF7A62C-FFF9-4008-B6A0-BBDC50264091.png

Anonymous
No.2055
O̵̒́́̈̚n̵̖͈͈̈́̍̀é̷͈̖̱̘̓̀͊̐ ̷̛̖͚̞͍̰͂́̋͐d̸̪̟͔̜̮̔̐̈́̾̽ą̶͖̗͖̐y̸͚̟̑̉̇ ̷͋́͜ỳ̸̜̩̑o̸͖͇͂̏͂ù̵̖͒ ̶̩̱̮̠̭̎̄̎͊̏w̴̨̯͎͉̹̔̆̈́̌̚i̵̭͈͙͑̃͗̔͜͠ľ̷͖̝͔͕͋̀̕l̸̢͂͋͛ ̶̨̱͚̫͌h̸͓͆å̸͈̌v̸̰̩͖̠̞̆e̴̦̳̘̒͆̕͝ ̸͔̣̤̥̀͊̑̿t̸̠͕̊͑͠o̷̙̪̺͚͛ ̵̨̭̻͓̫͂a̵̘̖̰̠̦͛̚n̶̡̥͐̎̋ś̴͍͖̩̻͊͊̄̈ẃ̴͕̳̂́ě̴̠̒͂̾̂r̷̨̠͉͑̽̕ ̶̤̄̄͛̽f̵̠͈̄̏͝õ̶̡̧̹̒̊̇͌ȓ̵͇̥̘̐̾ ̷̢͉̝̰̰́̔̌y̶̰̟͎̞͚͋̍̐̀o̶̜̖̪͐̉́͝ù̷̢̫̊̊̀r̵̮͇̣̎ͅ ̵̧͕̹̰̀̐å̸̰͎͉͍̔̾̎c̵̢̛̟̘̘t̴̪̹͔̄̊ͅí̶̧̢̜̘̻̈ǫ̶̨̛̼̘͑͛͒n̷̠͔̙̖͊s̵̞̭̳͈̺̓͋̚͠
̴̪̫͌͜
̴͕͓͈̪͌̾̑͝ͅá̵̞̘̰͘͝͝ň̷̜͍̱̍̉̎̏d̷͈̥͈͆̄́̄̿ ̶̺̾̆̔g̵͕̻̯͉͕̎ỏ̵̮̙͛d̷̖͕̣̮̓̃ ̴̧̗͕̇̋͝m̵̘̙̱̠̋a̵̧̠̜̾̇ỳ̷̧̗̮̤͓̈́̇ ̸̭͆̊͊̇n̸̻͎̑̿̈́̈̊o̵͔͉͓͙̍̐̀͜t̴̥̰ ̴̮̮̉̈́́͠b̵̡̡̹̮̏̌͝e̶̞͇͘ ̷̜͘̚͝s̵̨̧͕̹̊̽͝ȏ̶͍͎̺̠̳ ̶̡̧̬̽͆̃̿́͜m̶͔̮̈́̒e̵̼̞̫̿͜͝ṛ̶̭̥̙̫͋͂͆͂c̶͕̖̍͒͒̌i̵̯͉͓̣̔͛f̴̯̀̏̓̽͝ù̴̺ḷ̴̰̐̀
Anonymous
No.2058
[1d4 = 3]
Anonymous
No.2059
[1d100 = 21]
Anonymous
No.2060
https://youtu.be/tkMVPwLmjbc?t=2953
Anonymous
No.2061
2062
t
Anonymous
No.2062
>>2061
confirmed
Anonymous
No.2063
[1d4 = 3]
[1d4 = 3]
Anonymous
No.2068
>>>/mlpol/344422 →
Anonymous
No.2069
Testing
Anonymous
No.2073
2074
Test
Anonymous
No.2074
>>2073
T
Anonymous
No.2080
1653680502.gif

Anonymous
No.2081
[1d100 = 39]
[1d100 = 12]
[1d100 = 53]
[1d100 = 58]
[1d100 = 60]
Anonymous
No.2083
[1d20 = 3]
Anonymous
No.2084
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2085
2086
test
Anonymous
No.2086
2090
>>2085
t
Anonymous
No.2089
[1d2 = 1]
[1d3 = 1]
Anonymous
No.2090
2092
>>2086
e
Anonymous
No.2091
[1d20 = 18]
Anonymous
No.2092
2093
werner von bon - Copy (2).png
>>2090
s
Anonymous
No.2093
>>2092
t
Anonymous
No.2094
[color #0e9700]reeeeeeeeeeee[/color]

[color #363e7a]bwwwwaaaaaaah[/color]
Anonymous
No.2095
reeeeeeeeeeee

bwwwwaaaaaaah
Anonymous
No.2096
reeeeeeeeeeee

bwwwwaaaaaaah
Anonymous
No.2097
[color #0e9700]reeeeeeeeeeee[/color]

bwwwwaaaaaaah
Anonymous
No.2098
reeeeeeeeeeee

bwwwwaaaaaaah
Anonymous
No.2099
:apple-bloom:bwaaaaaah
Anonymous
No.2100
:apple-bloom:[color #eef000]bwaaaaaah[/color]
Anonymous
No.2101
:apple-bloom:bwaaaaaah
Anonymous
No.2102
:apple-bloom:bwaaaaaah
Anonymous
No.2103
:apple-bloom:[color #e795]bwaaaaaah[/color]
Anonymous
No.2104
2105
:apple-bloom: bwaaaaaah
Anonymous
No.2105
2106
>>2104
s
Test
!!AfFwxfNsG6
No.2106
2109
>>2105
te
Anonymous
No.2107
[color ##E11]bwaaaah[/color]
Anonymous
No.2108
bwaaaah
Anonymous
No.2109
2111
>>2106
r
Anonymous
No.2110
bwah
Anonymous
No.2111
2113
>>2109
o
Anonymous
No.2113
2114
>>2111
n
Anonymous
No.2114
2115
>>2113
i
Anonymous
No.2115
2117
>>2114
g
Anonymous
No.2116
[1d3 = 2]
Anonymous
No.2117
>>2115
g
Anonymous
No.2119
T
Anonymous
No.2120
2121
Test
Anonymous
No.2121
2123
>>2120
Test
Anonymous
No.2123
2133
>>2121
T
Anonymous
No.2133
2134
>>2123
E
Anonymous
No.2134
>>2133
S
Anonymous
No.2135
T
Anonymous
No.2136
I
Anonymous
No.2137
2147
N
Anonymous
No.2142
[1d20+6 = (8+6) = 14]
Anonymous
No.2147
>>2137
G
Anonymous
No.2150
[1d3 = 1]
Anonymous
No.2156
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2158
[1d4 = 1]
Anonymous
No.2159
[1d2 = 2]
Anonymous
No.2167
[3d6 = 10]
[3d6 = 10]
[3d6 = 10]
[3d6 = 8]
[3d6 = 8]
[3d6 = 12]
Anonymous
No.2168
[1d6 = 3] [1d6 = 6] [1d6 = 2] [1d6 = 5]
[1d6 = 6] [1d6 = 5] [1d6 = 3] [1d6 = 3]
[1d6 = 6] [1d6 = 5] [1d6 = 5] [1d6 = 1]
[1d6 = 5] [1d6 = 6] [1d6 = 6] [1d6 = 6]
[1d6 = 2] [1d6 = 3] [1d6 = 4] [1d6 = 5]
[1d6 = 4] [1d6 = 1] [1d6 = 2] [1d6 = 3]
Anonymous
No.2172
[1d10 = 4]
[1d10 = 2]

[1d10 = 3]
[1d10 = 1]
[1d10 = 10]
[1d10 = 1]

[1d10 = 9]
Anonymous
No.2173
[1d5 = 5]
Anonymous
No.2174
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2175
[1d20+13 = (10+13) = 23]
Anonymous
No.2177
[1d20+13 = (13+13) = 26]
Anonymous
No.2178
[1d20+8 = (7+8) = 15]
Anonymous
No.2181
[1d20+2 = (10+2) = 12]
[1d20+2 = (16+2) = 18]
[1d20+2 = (5+2) = 7]
[1d20+2 = (20+2) = 22]
[1d20+2 = (11+2) = 13]

[1d2 = 1]
[1d20+2 = (16+2) = 18]

[1d2 = 1]
[1d20+4 = (1+4) = 5]
Anonymous
No.2182
[1d20+5 = (10+5) = 15]
Anonymous
No.2183
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2184
[1d2 = 2]
Anonymous
No.2186
[1d20+13 = (13+13) = 26]
Anonymous
No.2187
[1d2 = 2]
Anonymous
No.2188
2198
t
Anonymous
No.2189
[1d20+2 = (19+2) = 21]
Anonymous
No.2190
[4d10+10 = (18+10) = 28]
Anonymous
No.2191
[1d20+12 = (7+12) = 19]
Anonymous
No.2192
[1d20+9 = (9+9) = 18]
Anonymous
No.2193
[1d20+2 = (2+2) = 4]
Anonymous
No.2194
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2195
[1d20+8 = (10+8) = 18]
Anonymous
No.2196
[1d2 = 2]

[1d20+3 = (13+3) = 16]
[1d20 = 14]
[1d20+1 = (11+1) = 12]
[1d20 = 10]
[1d20 = 6]
[1d20+2 = (4+2) = 6]

[1d20 = 17]

[1d20+10 = (4+10) = 14]
Anonymous
No.2197
[1d20+4 = (16+4) = 20]
[1d20+4 = (7+4) = 11]
[1d20+4 = (9+4) = 13]
[1d20+4 = (14+4) = 18]
[1d20+4 = (6+4) = 10]
[1d20+4 = (10+4) = 14]
[1d20+4 = (17+4) = 21]
[1d20+4 = (5+4) = 9]
Anonymous
No.2198
2203
>>2188
e
Anonymous
No.2203
>>2198
s
Anonymous
No.2207
[1d2 = 2]
Anonymous
No.2208
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2209
[1d20+7 = (5+7) = 12]
[1d20+7 = (14+7) = 21]
[1d20+7 = (14+7) = 21]
[1d20+7 = (13+7) = 20]
[1d20+7 = (8+7) = 15]
Anonymous
No.2210
[1d20 = 18]
Anonymous
No.2211
[1d3 = 3]
Anonymous
No.2214
[1d20+5 = (3+5) = 8]
Anonymous
No.2215
[1d20+5 = (17+5) = 22]
Anonymous
No.2216
[1d20+5 = (10+5) = 15]
Anonymous
No.2217
[1d20+10 = (15+10) = 25]
Anonymous
No.2218
2219
_6fa66a1c-cfb5-436f-821a-ae94947fb56e.jfif
Soon TM
Anonymous
No.2219
2223
>>2218
t
Anonymous
No.2222
[1d20 = 4]

[1d20 = 7]
Anonymous
No.2223
2224
>>2219
e
Anonymous
No.2224
2229
>>2223
s
Anonymous
No.2225
[1d20+2 = (11+2) = 13]
Anonymous
No.2226
T̴̢̡͔̫͕͎͚͈̙̣̞̫̖̮͊̂͜ͅĕ̸̪̼͑̾̏s̵̨̡̘̺͚̪̤̜̪͍͙̳̱̻̮̩̐̎͝ͅt̴̨̡̘͔̪͇̘͚͍̰̫̯̄̍̽̒̀̀̽̃̅̍̀̓̂̈́͑i̷̧̢̢̜͈̪͔̪̬̬̪͔͕͕͌̏̍͐̓̑͒̌̿͊͗n̷̯̩͖̤̠̮̺͉̖̳̰͋̋͛̃ǵ̶͈̩͕̹̯͚̐̇́͐̔́͌͐
Anonymous
No.2227
रक्तदेवस्य कृते रक्तम्
Anonymous
No.2228
1700439219153130-1.png
अविश्वासिनः मम चेतावनीः शृणुत। अतिराजकुमारस्यैव सामर्थ्येन भवतः मनसि नीतः। अस्मिन् देशे वयं वेद्याः उत्थापितवन्तः येन वयं भवन्तं स्वदेवेभ्यः बलिदानं कुर्मः। दशसहस्राब्दानां अपवित्रयुद्धस्य दिग्गजाः भवन्तं स्वस्य महान् जूतानां पदानां अधः पिष्टुं प्रतीक्षन्ते । खोर्ने इत्यस्य चयनिताः भवन्तं स्वस्य रक्तरंजितसङ्ख्यायां योजयितुं क्षुधां कुर्वन्ति। रकतदेवः स्वयमेव एतां भूमिं चिह्नितवान्, भवतः कपालं च स्वसिंहासनार्थं दास्यति। अपरिहार्यस्य विरोधे आशा नास्त
Anonymous
No.2229
>>2224
t
Anonymous
No.2234
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2235
[1d3 = 2]
Anonymous
No.2236
[1d20+10 = (2+10) = 12]
Anonymous
No.2238
[1d3 = 3]

[1d3 = 1]

[1d3 = 2]
Anonymous
No.2239
[1d3 = 1]
[1d4 = 2]

[1d3 = 3]
[1d3 = 3]
Anonymous
No.2240
Test