/Test/ - Testing Grounds

Boom


If you want to see the latest posts from all boards in a convenient way please check out /overboard/

Name
Email
Subject
By clicking New Reply, I acknowledge the existence of the Israeli nuclear arsenal.
Comment
0
Select File / Oekaki
File(s)
Password (For file and/or post deletion.)

Elliot.gif
Anonymous
No.187
1821 2045
........


(Elliot Rodger.)
313 replies and 33 files omitted.
Anonymous
No.1878
>>1877
[1d5 = 5]
Anonymous
No.1879
>>1877
[1d5 = 5]
[1d5 = 3]
[1d5 = 5]
[1d5 = 4]
[1d5 = 5]
Anonymous
No.1880
[1d3 = 2]
[1d3 = 1]
[1d3 = 3]
Anonymous
No.1881
1882
[1d3 = 2]
[1d3 = 1]
[1d3 = 2]
Anonymous
No.1882
>>1881
[5d8-1d10 = (26-7) = 19]
Anonymous
No.1883
1884
[1d10 = 3]
[2d10-1d10 = (11-6) = 5]
[4d10-1d10+1d10 = (24-2+10) = 32]
Anonymous
No.1884
1885
>>1883
[2d20-1d6 = (20-1) = 19]
Anonymous
No.1885
1886
>>1884
t
Anonymous
No.1886
1887
>>1885
e
Anonymous
No.1887
>>1886
s
Anonymous
No.1889
1890
1566676832715.png
>>1614
t
Anonymous
No.1890
1893
>>1889
i
Anonymous
No.1893
1896
1.gif
>>1890
n
Anonymous
No.1896
1897
>>1893
g
Anonymous
No.1897
>>1896
.
Anonymous
No.1898
1901
1632673591.png
T
Anonymous
No.1901
1902
>>1898
E
Anonymous
No.1902
1903
>>1901
S
Anonymous
No.1903
>>1902
T
Anonymous
No.1904
[1d4 = 1]
Anonymous
No.1911
[1d5 = 1]
Anonymous
No.1917
[1d4 = 2]
Anonymous
No.1918
[1d20+0 = 10]
Anonymous
No.1927
[1d4 = 1]
Anonymous
No.1930
[1d5 = 1]
Anonymous
No.1931
[1d3 = 3]
Anonymous
No.1932
[1d4 = 3]
Anonymous
No.1933
[1d2 = 1]
Anonymous
No.1934
[1d2 = 2]
Anonymous
No.1978
[1d20 = 12]

[1d3 = 3]
Anonymous
No.1979
[1d4 = 4]
Anonymous
No.1980
[1d3 = 3]
Anonymous
No.1986
test
>>>/mlpol/archive/295375
Anonymous
No.1987
1988
2
>>>/archive/295375
Anonymous
No.1988
1989
>>1987
To link an archived thread just use normal linking it will add archive automatically. I should perhaps update the Help section that archive is not needed anymore, but I will also perhaps tinker a bit with it in rewrite on how to present it.
>>>/mlpol/295375 →
Anonymous
No.1989
1990
>>1988
Unexpected. Then, is one to assume that post numbers for current threads dont conflict with archive threads?
Anonymous
No.1990
>>1989
Post number is an everincreasing number, archived posts retains the one it had from posttime and while it was live.
Anonymous
No.1992
[1d2 = 1]
[1d20 = 4]
Anonymous
No.1993
[1d5 = 1]
[1d5 = 2]
[1d5 = 1]
Anonymous
No.1994
[1d2 = 2]
[1d2 = 1]
Anonymous
No.1995
[1d5 = 2]
Anonymous
No.1996
[1d2 = 1]
[1d2 = 2]
[1d2 = 1]

[1d2 = 2]
Anonymous
No.1997
[1d2 = 1]
[1d2 = 2]
[1d2 = 1]
blah
!!kGagWMfzWE
No.1998
pony
Anonymous
No.2001
[1d7 = 1]

[1d2 = 1]

[1d2 = 2]
[1d3 = 1]
[1d3 = 3]
Anonymous
No.2002
[1d20 = 9]
[1d20 = 6]
[1d20 = 3]
Anonymous
No.2003
[1d20 = 9]
Anonymous
No.2006
Ebil
Anonymous
No.2010
2011
[1d7 = 7]
Anonymous
No.2011
>>2010
[1d6 = 5]
Anonymous
No.2012
[1d6 = 3]
Anonymous
No.2013
[1d4 = 4]
Anonymous
No.2014
[1d4 = 3]
Anonymous
No.2015
[1d4 = 2]
Anonymous
No.2016
[1d4 = 4]
Anonymous
No.2017
[1d3 = 1]
[1d3 = 2]
Anonymous
No.2018
[1d3 = 2]
[1d3 = 2]
Anonymous
No.2024
[1d20 = 5]
Anonymous
No.2025
Test
Anonymous
No.2026
Test
Anonymous
No.2027
[1d2 = 2]
Anonymous
No.2028
[1d4 = 1]
Anonymous
No.2029
2030
t
Anonymous
No.2030
>>2029
e
Anonymous
No.2033
[1d3 = 3]
Anonymous
No.2034
[1d3 = 1]

[1d3 = 1]
[1d3 = 3]
[1d3 = 3]
Anonymous
No.2035
[1d2 = 1]
[1d2 = 2]
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2036
rjokL01Scmg0JXFy5tbnWRpAnUO_JSkRARxqSI1hdAE.png

Anonymous
No.2037
[1d10 = 2]

[1d10

[1d10 = 9]

[1d10 = 3]

[1d10 = 10]

[1d10 = 1]

[1d10 = 9]

[1d10 = 8]

[1d10 = 4]

[1d10 = 7]
Anonymous
No.2038
[1d10 = 2]
Anonymous
No.2039
1 2 u
ii
3 4 e
ii
5 6 p

7 b
i
8 9 g
iii
10 w
i

[1d3 = 3]
[1d3 = 2]
[1d3 = 2]
[1d3 = 1]
[1d3 = 1]
[1d3 = 1]
[1d3 = 3]
[1d3 = 1]
[1d3 = 2]
[1d3 = 3]
Anonymous
No.2042
w: u u g
a: g e b
d: w u g e
Anonymous
No.2043
[1d4 = 1]
Anonymous
No.2045
2046
>>187
t
Anonymous
No.2046
>>2045
e
Anonymous
No.2048
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2052
[1d20 = 3]

[1d20 = 17]
Anonymous
No.2053
2FF7A62C-FFF9-4008-B6A0-BBDC50264091.png

Anonymous
No.2055
O̵̒́́̈̚n̵̖͈͈̈́̍̀é̷͈̖̱̘̓̀͊̐ ̷̛̖͚̞͍̰͂́̋͐d̸̪̟͔̜̮̔̐̈́̾̽ą̶͖̗͖̐y̸͚̟̑̉̇ ̷͋́͜ỳ̸̜̩̑o̸͖͇͂̏͂ù̵̖͒ ̶̩̱̮̠̭̎̄̎͊̏w̴̨̯͎͉̹̔̆̈́̌̚i̵̭͈͙͑̃͗̔͜͠ľ̷͖̝͔͕͋̀̕l̸̢͂͋͛ ̶̨̱͚̫͌h̸͓͆å̸͈̌v̸̰̩͖̠̞̆e̴̦̳̘̒͆̕͝ ̸͔̣̤̥̀͊̑̿t̸̠͕̊͑͠o̷̙̪̺͚͛ ̵̨̭̻͓̫͂a̵̘̖̰̠̦͛̚n̶̡̥͐̎̋ś̴͍͖̩̻͊͊̄̈ẃ̴͕̳̂́ě̴̠̒͂̾̂r̷̨̠͉͑̽̕ ̶̤̄̄͛̽f̵̠͈̄̏͝õ̶̡̧̹̒̊̇͌ȓ̵͇̥̘̐̾ ̷̢͉̝̰̰́̔̌y̶̰̟͎̞͚͋̍̐̀o̶̜̖̪͐̉́͝ù̷̢̫̊̊̀r̵̮͇̣̎ͅ ̵̧͕̹̰̀̐å̸̰͎͉͍̔̾̎c̵̢̛̟̘̘t̴̪̹͔̄̊ͅí̶̧̢̜̘̻̈ǫ̶̨̛̼̘͑͛͒n̷̠͔̙̖͊s̵̞̭̳͈̺̓͋̚͠
̴̪̫͌͜
̴͕͓͈̪͌̾̑͝ͅá̵̞̘̰͘͝͝ň̷̜͍̱̍̉̎̏d̷͈̥͈͆̄́̄̿ ̶̺̾̆̔g̵͕̻̯͉͕̎ỏ̵̮̙͛d̷̖͕̣̮̓̃ ̴̧̗͕̇̋͝m̵̘̙̱̠̋a̵̧̠̜̾̇ỳ̷̧̗̮̤͓̈́̇ ̸̭͆̊͊̇n̸̻͎̑̿̈́̈̊o̵͔͉͓͙̍̐̀͜t̴̥̰ ̴̮̮̉̈́́͠b̵̡̡̹̮̏̌͝e̶̞͇͘ ̷̜͘̚͝s̵̨̧͕̹̊̽͝ȏ̶͍͎̺̠̳ ̶̡̧̬̽͆̃̿́͜m̶͔̮̈́̒e̵̼̞̫̿͜͝ṛ̶̭̥̙̫͋͂͆͂c̶͕̖̍͒͒̌i̵̯͉͓̣̔͛f̴̯̀̏̓̽͝ù̴̺ḷ̴̰̐̀
Anonymous
No.2058
[1d4 = 3]
Anonymous
No.2059
[1d100 = 21]
Anonymous
No.2060
https://youtu.be/tkMVPwLmjbc?t=2953
Anonymous
No.2061
2062
t
Anonymous
No.2062
>>2061
confirmed
Anonymous
No.2063
[1d4 = 3]
[1d4 = 3]
Anonymous
No.2068
>>>/mlpol/344422 →
Anonymous
No.2069
Testing
Anonymous
No.2073
2074
Test
Anonymous
No.2074
>>2073
T
Anonymous
No.2080
1653680502.gif

Anonymous
No.2081
[1d100 = 39]
[1d100 = 12]
[1d100 = 53]
[1d100 = 58]
[1d100 = 60]
Anonymous
No.2083
[1d20 = 3]
Anonymous
No.2084
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2085
2086
test
Anonymous
No.2086
2090
>>2085
t
Anonymous
No.2089
[1d2 = 1]
[1d3 = 1]
Anonymous
No.2090
2092
>>2086
e
Anonymous
No.2091
[1d20 = 18]
Anonymous
No.2092
2093
werner von bon - Copy (2).png
>>2090
s
Anonymous
No.2093
>>2092
t